Egzaminy UDT - pytania i odpowiedzi

Przygotowując się do egzaminu sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałaś/miałeś rację.

!!! UWAGA !!! Najpierw otwórz PYTANIA OGÓLNE związane z przepisami a następnie pytania dotyczące konkretnego urządzenia na które zdajesz egzamin. Egzamin składa się z pytań ogólnych i pytań technicznych.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!! Сначала откройте ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, связанные с правилами, а затем вопросы о конкретном устройстве, за которое вы сдаете экзамен. Экзамен состоит из общих вопросов и технических вопросов.