Minimum Sanitarne-GHP/GMP

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

GHP

 • Dobra praktyka higieniczna - działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP

 • Dobra praktyka produkcyjna - działania które muszą być podjęte i warunki. które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem.

 

Oferujemy Państwu szkolenie i wydanie odpowiednich zaświadczeń GHP i GMP dla osób zatrudnionych bezpośrednio w procesie produkcji lub obrocie żywnością .

Dla szkół i przedszkoli - ceny promocyjne!!!

 

UWAGA !!! - ZOBACZ JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do szkolenia.
 • Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i Uni Europejskiej.
 • Rodzaje zagrożeń żywności i ich źródła.
  • Zanieczyszczenie biologiczne.
  • Zanieczyszczenie chemiczne.
  • Zanieczyszczenie fizyczne.
 • Przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych oraz główne choroby przenoszone drogą pokarmową.
 • Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zakażeniom i zatruciom pokarmowym.
  • Wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych w procesie produkcji i obrocie żywnością.
  • Prawidłowe zachowanie higieniczne personelu.
  • Zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych.
  • Zasady prawidłowego mycia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu.
  • Metody zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami oraz ich zwalczanie.
 • Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej jako najskuteczniejszy sposób prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności.
  • Prawidłowe przechowywanie poszczególnych asortymentów środków spożywczych.
  • Prawidłowe postępowanie z surowcem.
  • Zapewnienie prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.
  • Podstawowe zasady funkcjonowania transportu wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Podstawowe zasady znakowania żywności.
 • Podstawowe zasady racjonalnego żywienia.

 

Pytania i Odpowiedzi

 

Zobacz tabelę kategorii i ważność uprawnień UDT

Z tej tabeli zorientujesz się szybko jakie kategorie uprawnień przypisane są do urządzeń które cię interesują oraz w jakim okresie obowiązują.