Suwnice-specjalnego przeznaczenia - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

 

 

 

 

Chwytak służy do transportu ładunków:
sypkich
stalowych
dowolnych
niebezpiecznych

 

Chwytnik elektromagnetyczny służy do transportu ładunków:
sypkich
dowolnych
stalowych
aluminiowych

 

Suwnice służące do transportu ciekłych metali powinny:
posiadać przynajmniej dwa hamulce w mechanizmie podnoszenia
posiadać dwie kabiny
posiadać większą niż w suwnicach ogólnego przeznaczenia liczbę kół jezdnych
być w wykonaniu przeciwwybuchowym

 

Do transportowania materiałów sypkich służy:
trawersa
chwytak
hak płytkowy
chwytnik

 

Które stwierdzenie dotyczy suwnicy trawersowej?
jest to suwnica wyposażona w trawersę zamocowaną na stałe na haku suwnicy.
jest to suwnica w której lina nośna przechodzi przez krążkilinowe trawersy.
jest to suwnica służąca do transportu długich elementów przy pomocy wymiennego specjalistycznego osprzętu do podnoszenia w postaci trawersy.
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

W przypadku suwnicy lejniczej:
w mechanizmie podnoszenia powinna być używana lina nośna z niepalnym rdzeniem o współczynniku bezpieczeństwa minimum 10.
haki powinny być wykonywane w technologii z jednolitego odlewu stali o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 550 MPa.
mechanizm podnoszenia powienien być wyposażony w podwójny hamulec, a każdy z hamulców działając niezależnie musi być w stanie zatrzymać mechanizm z obciążeniem nominalnym.
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

Rdzeń liny mechanizmu podnoszenia suwnicy lejniczej powinien być wykonany z:
włókien syntetycznych
włókien sizalowych
drutu stalowego
dowolnego materiału nieorganicznego

 

Suwnica lejnicza posiada:
podwójny mechanizm podnoszenia kadzi
mechanizm podnoszenia i przechyłu kadzi
blokadę mechanizmu jazdy wciągarki podczas pracy pod obciążeniem.
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

W suwnicach specjalnych może występować zabezpieczenie elektryczne w postaci:
blokady zerowej
ogranicznika udźwigu
łączników krańcowych mechanizmu podnoszenia
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

Przedstawiony na zdjęciu osprzęt to:
chwytak polipowy
chwytnik elektromagnetyczny
czerpak
wielozadaniowy nośnik osprzętu

 

 

Ile hamulcow powinna posiadać suwnica lejnicza w mechanizmie podnoszenia?
1
co najmniej 2
co najmniej 3
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 

Suwnica trawersowa służy do:
podnoszenia ładunków niebezpiecznych
podnoszenia ładunków za pomocą elektromagnesu
podnoszenia kadzi z ciekłym metalem
podnoszenia długich ładunków (np. prętów zbrojeniowych, rur)

 

Ogranicznik udźwigu w suwnicy powinien wyłączyć:
mechanizm podnoszenia w kierunku "góra"
mechanizm podnoszenia w kierunku "dół"
wyłącznie mechanizm jazdy mostem
Wszystkie mechanizmy suwnicy

 

Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:
nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 

Pracując suwnicą wyposażoną w chwytnik elektromagnetyczny:
nie trzeba zwracać uwagi na gabaryt i kształt ładunku, bo ze względu na ograniczoną moc strumienia magnetycznego i tak nie przeciąży się suwnicy
kształt ładunku ma wpływ na wielkość wykorzystanego strumienia magnetycznego chwytnika, a tym samym na udźwig suwnicy
zakłada się, że strumień magnetyczny jest proporcjonalny do masy podnoszonego ładunku
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:
tylko blach ferromagnetycznych
tylko tafli szkła
blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
materiałów o silnie porowatej strukturze

 

W suwnicach trawersowo·chwytnikowych po zakończeniu pracy:
odstawiamy trawers z chwytnikami w wyznaczonym miejscu na poziomie roboczym, w celu odciążenia konstrukcji nośnej
ustawiamy trawers w górne skrajne położenie
odpinamy chwytniki elektromagnetyczne
wszystkie powyższe odpowiedzi są niepoprawne

 

Suwnica chwytnikowa to potocznie suwnica:
magnesowa
czerpakowa
hakowa
lejnicza

 

Suwnica chwytakowa to potocznie suwnica:
lejnicza
magnesowa
hakowa
czerpakowa

 

Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, czynność obowiązkowa dla operatora suwnicy chwytakowej to:
każdorazowe naprawianie chwytaka w razie awarii
odłożenie chwytaka do materiałów sypkich w stanie otwartym na podłoże po zakończeniu pracy
ukośne podnoszenie chwytaka z materiałem w razie potrzeby
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

Jeśli producent nie określi inaczej, dopuszczalne graniczne kryteria zużycia haka w suwnicach lejniczych wynosi:
5% rozgięcie, 10% wytarcie
10% rozgięcie, 5% wytarcie
10% rozgięcie, 10% wytarcie
5% rozgięcie, 5% wytarcie

 

Podczas rozładunku wagonu z piaskiem przy pomocy suwnicy z czerpakiem, w wagonie:
może przebywać wyłącznie jedna osoba wygarniająca piasek na środek wagonu
może przebywać więcej osób, jeśli jest taka potrzeba
nikt nie może przebywać, wejście do wagonu jest możliwe tylko po przerwaniu pracy suwnicą
może przebywać operator suwnicy w przypadku stosowania sterowania radiowego