Windy towarowo-osobowe, budowlane, kurs

Winda - Dziwig towarowo-osobowy

Dźwig towarowo-osobowy, służy o przemieszczania ludzi lub towaru w płaszczyźnie pionowej.

Dźwigi możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie na:

windy-dźwigi-uprawnienia-udt

 

 • osobowe (w tym dźwigi dla osób niepełnosprawnych),
 • osobowo-towarowe,
 • dźwigi towarowe
  • małe dźwigi towarowe (tzw. kuchenne),
  • do transportu pojazdów mechanicznych,
 • szpitalne,
 • teatralne,
 • budowlane,
 • specjalne.

 

Wymagania dla kandydatów:

 • Ukończenie 18 roku życia.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.

 

Kurs na windy

przeprowadzamy w naszym ośrodku lub u klienta posiadającego odpowiednie urządzenie.
Kursy dla operatorów przeprowadzane są na bieżąco - nie czekamy na zebranie się stosownej grupy.

 

Kurs dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych kończy się uzyskaniem uprawnień UDT.

Pytania i Odpowiedzi

 

Zobacz tabelę kategorii i ważność uprawnień UDT

Z tej tabeli zorientujesz się szybko jakie kategorie uprawnień przypisane są do urządzeń które cię interesują oraz w jakim okresie obowiązują.