Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązany jest w miarę możliwości:

  • Do niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy.
  • Do niezwłocznego zawiadomienia centrum powiadamiania ratunkowego.

Pracodawco Pamiętaj o:

  • Apteczce - odpowiednio wyposażonej.
  • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy znajdującej się przy apteczce.
  • Przeszkoleniu ok. 10% załogi pod względem udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Umieszczeniu telefonów do osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy na drzwiczkach apteczki.

Proponujemy:

  • Profesjonalne kursy udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
  • Szkolenia w zakresie reanimacji osoby poszkodowanej w wypadku - ćwiczenia praktyczne z manekinem.

Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

kończy się wydaniem odpowiednich

certyfikatów dla uczestników kursu.

 

 zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

Zobacz zasady resuscytacji !!!

 

 

 

Zobacz zawartość apteczki !!!

 

 

 

Zapisy - formularz zgłoszeniowy

<<< powrót do strony głównej

 

 

_________  Serdecznie zapraszamy do współpracy  _________