Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązany jest w miarę możliwości:

  • Do niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy.
  • Do niezwłocznego zawiadomienia centrum powiadamiania ratunkowego.


Pracodawco Pamiętaj o:

  • Apteczce - odpowiednio wyposażonej.
  • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy znajdującej się przy apteczce.
  • Przeszkoleniu ok. 10% załogi pod względem udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Umieszczeniu telefonów do osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy na drzwiczkach apteczki.

 

Proponujemy:

  • Profesjonalne kursy udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
  • Szkolenia w zakresie reanimacji osoby poszkodowanej w wypadku - ćwiczenia praktyczne z manekinem.

 

Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

  • kończy się wydaniem odpowiednich
  • certyfikatów dla uczestników kursu.

 

Zobacz zasady resuscytacji !!!

 

 

Zobacz zawartość apteczki !!!

 

Pytania i Odpowiedzi

 

Zobacz tabelę kategorii i ważność uprawnień UDT

Z tej tabeli zorientujesz się szybko jakie kategorie uprawnień przypisane są do urządzeń które cię interesują oraz w jakim okresie obowiązują.