Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację. Teraz najważniejsze - Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny musisz zakreślić 11 włśniwych odpowiedzi z 15-tu - Masz na to 30minut - to bardzo dużo czasu - nie śpiesz się !!!

 

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Łącznik suwnicy:
powinien znajdować się na moście suwnicy
może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP"
powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym
Łapy oporowe to:
elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
Zgarniacze to:
elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
Kleszcze szynowe to:
elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?
wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
zgarniacze szynowe
łapy oporowe
silniki mechanizmów suwnicy
łączniki krańcowe
Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
łapy oporowe
rezystory rozruchowe
łączniki STOP
hamulce bezpieczeństwa
Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
reduktor
wciągnik
wciągarka
dźwigar
Gdzie montowane są łapy oporowe?
na podeście suwnicy
do pasa dolnego czołownicy
na końcach torowiska
na opornikach/rezystorach rozruchowych
Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
zgodnie z dokumentacja producenta
minimum 4
więcej niż 3
4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:
zasilania silników jazdy
sterowania suwnicy
zasilania suwnicy
oświetlenia suwnicy
Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:
czołownice i dźwigary
odboje i dźwigary
liny nośne oraz zblocze hakowe
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Do czego służy blokada zerowa?
uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy
W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:
automatyczne
taśmowe
trzy hamulce bębnowe
minimum dwa hamulce tarczowe
Łącznik STOP:
rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
jest łącznikiem bezpieczeństwa
rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu
” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się:
na moście suwnicy
w kabinie sterowniczej
w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej
Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:
zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
zderzaki, odboje, barierki ochronne
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
5%
3%
10%
7%
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
2%
5%
7%
10%
Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
zderzaki, łapy oporowe, hamulce
zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
do 3%
10% ale nie więcej niż 5mm
do 15%
do 7%
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
tak
nie
zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
tak
nie
tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe
Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?
zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Zderzaki suwnicy to:
nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:
podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
Zadaniem łapy oporowej jest:
zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego
Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:
uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania
Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru
Na zdjęciu przedstawiono suwnice:
wspornikowa
bramowa
natorowa z wysięgnicą
półbramowa

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":
odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t
Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"
blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej
Nastawniki to elementy suwnicy służące do:
ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy
Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:
łapa oporowa
łącznik krańcowy
odbój
zderzak
Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t?
10 t
13,2 t
3,2 t
przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t
Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Czołownica to element:
suwnicy
wciągnika
wciągarki
zblocza hakowego
O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:
zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
zapobiec przeciążeniu suwnicy
nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna
Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:
wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
aktywowaniu hamulca awaryjnego
W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:
łączniki krańcowe
układ antykolizyjny
ograniczniki obciążeniowe
ograniczniki zwalniania ruchów
Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:
na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
w kabinie suwnicy
przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
Skrót GNP oznacza:
Graniczna Nominalna Prędkość
ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
Gniazdo Niskiego Prądu
Grupa Natężenia Pracy
Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:
przywiązywanie zawiesi do haka
zapadka zabezpieczająca
przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
zawiesie sztywne czyli trawersa
Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
żółtym
dowolnym
czerwonym
czarno-żółtym
Dźwigar suwnicy to:
maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
element podporowy podtorza lub torowiska
Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami
W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
w suwnicach z wciągarka linowa
w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:
5 cm
10 cm
20 cm
15 cm
Zderzaki suwnicy montowane są:
na końcu toru jezdnego
na czołownicach
na dźwigarach
na podłużnicach
Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
0
1
2
10%
Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:
ogranicznik udźwigu
łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
sprzęgło cierne przeciążeniowe
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze:
suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t
Do podstawowych parametrów wciągnika należy:
udźwig
wysokość podnoszenia
prędkość ruchów roboczych
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie blokady zerowej:
przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach
Podczas sprawdzenia blokady zerowej:
łącznik główny suwnicy musi być załączony
przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
musi być wciśnięty przycisk STOP
Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?
tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
tak, na pisemne polecenie przełożonego
tak, ale sporadycznie
nie, jest to zabronione
Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
nie, nigdy
tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
jest absolutnie niedopuszczalne
jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone
Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:
w kabinie pojazdu
na podstawie ładunkowej pojazdu
w dowolnym miejscu zakładu pracy
poza strefa pracy suwnicy
W przypadku rozkołysania ładunku należy:
zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
odłożyć go natychmiast na podłoże
Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy:
1000 kg
4,5 - 5,0 t
1,0 t
7,5 - 7,9 t
Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:
podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:
nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
Ładunki wolno składować:
w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
na drogach transportowych
tylko w miejscach do tego przeznaczonych
w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:
tylko blach ferromagnetycznych
tylko tafli szkła
blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej
Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:
szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości
O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:
na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
Istotnym kryterium zużycia haka jest:
pękniecie
rozwarcie gardzieli haka
zmniejszenie przekroju w części chwytnej
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:
z obciążeniem nominalnym
bez obciążenia
z obciążeniem 110%
z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy
Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:
można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
należy natychmiast zakończyć prace
Poniższy rysunek przedstawia cechę:
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Trawersa służy do:
podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
20,0 t
25,2 t
30,0 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Skrót DOR oznacza:
dopuszczalne obciążenie robocze
dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
dozwolona obsługa ręczna
dokumentacja techniczno-ruchowa
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30%
wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:
Ilość wykorzystanych cięgien
dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
kat rozwarcia cięgien
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
6,0 t
5,0 t
7.0 t
3,5 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
2,0 t
5,0 t
7,0 t
10,0 t

Na rysunku pokazana jest:
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
100°
90°
70°
50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
120°
90°
70°
50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
70%
90%
110%
50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
70%
90%
110%
50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
1
1,4
0,8
2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
1
1,4
0,8
2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
1
1,4
0,8
2

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
Rys A
Rys B
Obydwa sposoby są poprawne
Obydwa sposoby są niepoprawne

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
Rys A
Rys B
Obydwa sposoby są poprawne
Obydwa sposoby są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia:
osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia:
zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
element kleszczy szynowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
podnoszenia arkuszy blach stalowych
podnoszenia prętów stalowych
podnoszenia elementów betonowych
podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
podnoszenia elementów betonowych
podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
podnoszenia arkuszy blach stalowych
podnoszenia prętów stalowych

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
hakowy
obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
zakładowe służby BHP
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
co 30 dni
co 2 miesiące
nie podlegają przeglądom okresowym
zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
rodzaju przenoszonego materiału
dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawiesie to:
element umożliwiający transportowanie ładunku
element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zawiesia możemy podzielić:
ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
ze względu na ilość cięgien nośnych
ze względu na rodzaj cięgien
wszystkie odpowiedzi są poprawne
DOR zawiesia pasowego można określić:
testując wytrzymałość ciężarem próbnym
mierząc grubość pasa
sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
jest zabroniona
jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
Zawiesia łańcuchowe:
mogą być zakończone wyłącznie hakiem
mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
nie wymagają konserwacji
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść:
120°
100°
nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
90°
Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:
120°
60°
uwzględnia się wyłącznie kat a
nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
Rys A
Rys B
Rys C
Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
Rys A
Rys B
Rys C
Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
Rys A, B, C
Rys A, B, D
Rys A, C, D
Rys A, B, C, D

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
120%
90%
70%
10%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
120%
90%
70%
50%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
10 % splotek
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
pękniecie splotki w linie
miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
deformacja w kształcie koszyka
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:
dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
dopuszczalne obciążenie robocze maleje
dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
Katy alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:
są sobie zawsze równe
kat a stanowi połowę kata beta
kat beta stanowi połowę kata alfa
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
nie wolno stosować zawiesi pasowych
należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:
wartością zależną od udźwigu dźwignicy
wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
zależną od masy transportowanego ładunku
wartością stała
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
dopuszczalne ale w krótkim czasie
jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
zabronione
dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
Poniższy rysunek przedstawia:
cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
cechę zawiesia specjalnego
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
8,4 t
6,0 t
10,0 t
8,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:
10,0 t
8,4 t
6,0 t
4,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi:
8,4 t
8,0 t
6,0 t
4,0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
A
B
C
D

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
nie wolno podnosić

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
6 t
8,4 t
12 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
6 t
8,4 t
12 t
odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
7 t
8,4 t
12 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
RYS. 1 i RYS. 2
RYS. 2 i RYS. 3
RYS. 3 i RYS 4
RYS. 4 i RYS 1

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:
kąt rozwarcia cięgien zawiesia
maksymalny kat wierzchołkowy
wartość określająca udźwig zawiesia
DOR zawiesia

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:
długość zawiesia
kąt odchylenia cięgien od pionu
zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien:
przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
sprawdzić skok luzownika hamulca
zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował
W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
zabezpieczyć teren
powiadomić przełożonego
wyłączyć zasilanie suwnicy
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Obsługującemu zabrania się:
wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
przenoszenia ładunków nad ludźmi
pracy w trakcie opadów deszczu
kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:
należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
Próbę hamulca przeprowadza się:
przed rozpoczęciem pracy suwnica
tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
tylko po wymianie liny
tylko w obecności konserwatora
W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:
należy przerwać prace
można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego
Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
bez ciężaru
z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:
ogranicznik udźwigu
łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP"
łapa oporowa
łącznik krańcowy
Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy
Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie
suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t
suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
jest to niedopuszczalne
jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
jest to niedopuszczalne
200 cm
w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?
blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku
Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
hakowy trzyma ładunek ręką
operator trzyma ładunek ręką
przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Kiedy powinno stosować się trawerse?
jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
można, za zgoda kierownika zakładu
nie wolno
można, po uzgodnieniu z hakowym
można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
można, bo ładunek nigdy nie spadnie
można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
nie wolno
należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych
Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
w żadnym przypadku nie wolno podnosić
można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia
Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
jest zabronione
jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
wyłącznie hakowy
wyłącznie sygnalista
dowolna osoba
wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
sposób zawieszenia nie ma znaczenia
tak, aby jedna gardziel była obciążona
tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:
mechanizmu jazdy mostu
mechanizmu jazdy wózka
mechanizmu podnoszenia
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:
podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
Po zakończeniu pracy suwnicą należy:
opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:
oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna
Kojarzenie ruchów suwnicy to:
próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:
sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
oszacować masę ładunku
poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego
Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
tylko po zakończeniu pracy
przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany
Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
1x z szybka prędkością
2x, (1x wolno i 1x szybko)
nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe
Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:
tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
nie
tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
nie, nie może
Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:
tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
nie może podnosić ładunku
Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:
wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciagającej burzy
zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania
Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:
wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
nie wolno przewozić ładunków
wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
odmówić wykonania pracy
skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:
ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
złego stanu izolacji przewodów elektrycznych
Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
prędkości z jaka transportowany jest ładunek
wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa