Dźwigi (windy) towarowo-osobowe - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację. Teraz najważniejsze - Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny musisz zakreślić 11 włśniwych odpowiedzi z 15-tu - Masz na to 30minut - to bardzo dużo czasu - nie śpiesz się !!!

 

Dźwigi towarowo-osobowe w tym szpitalne

Co nazywamy strefa odryglowania drzwi szybowych
jest to obszar, w którym można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe bez użycia narzędzi specjalnych
jest to obszar przed wychylnymi drzwiami szybowymi
jest to obszar, w którym można otworzyć drzwi szybowe jedynie za pomocą narzędzi
miejsce, w którym zamontowany jest rygiel
Kiedy przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa w obwodzie sterowym powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca
po 10 s
natychmiast
po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
po zmianie kierunku ruchu kabiny
Do elektrycznych elementów bezpieczeństwa nie należy
kontakt zwisu lin
kontakt obcążki
łącznik piętrowy
łącznik krańcowy
Do mechanicznych elementów bezpieczeństwa nie należą
zderzaki kabinowe
chwytacze
właz awaryjny w dachu kabiny
wszystkie odpowiedzi są błędne
Podstawowe parametry dźwigu to
udźwig, prędkość, wysokość podnoszenia
udźwig, wysokość podnoszenia, głębokość podszybia
udźwig, prędkość, wyposażenie kabiny
udźwig i ilość cięgien nośnych
Wyposażenie elektryczne występujące w dźwigu to
stacyjka, sygnał alarmowy, oświetlenie podstawowe i awaryjne kabiny, wyłączniki krańcowe kierunków jazdy
stacyjka, wyłącznik awaryjny STOP, sygnał alarmowy, łączniki zamków bezpieczeństwa, łączniki krańcowe
kontakt podłogi ruchomej, kontakt krat w kabinie
każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.
Co to jest nadszybie
obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
pomieszczenie nad stropem szybu
obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
przeszklenie w górnej części drzwi przystankowych
Co to jest podszybie
obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
pomieszczenie nad podłoga szybu określające wysokość podnoszenia dźwigu
obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
przeszklenie w dolnej części drzwi przystankowych
Jaki rodzaj napędu jest stosowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych
tylko elektryczny
tylko hydrauliczny
elektryczne lub hydrauliczne
wszystkie odpowiedzi są błędne
Jakie informacje powinny być zawarte wewnątrz kabiny dźwigu
nie jest to określone
producent, rok budowy, nr fabryczny, udźwig, skrócona instrukcje obsługi
rok budowy, znak CE, ilość przystanków, instrukcje uwalniania awaryjnego, informacje o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy
wszystkie parametry techniczne dźwigu
Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego
powinien być koloru czerwonego
powinien być bezpowrotny (zapadkowy)
oznaczony napisem STOP
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jaką funkcję pełnią zderzaki w dźwigu
utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
wszystkie odpowiedzi są błędne
Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu
czas nieokreślony
min. 1 godzinę
min. 3 godz.
do czasu zasterowania dźwigu z kabiny w kierunku do góry
Dźwig towarowo-osobowy z napędem ciernym może nie być wyposażony w
ogranicznik prędkości
ogranicznik momentu wzdłużnego
ograniczniki ruchów roboczych (łączniki krańcowe)
koło cierne
Mechaniczny element bezpieczeństwa montowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych to
zespół napędowy (reduktor z kołem ciernym i zdawczym)
ogranicznik prędkości
liny nośne
rama kabiny
W dźwigach hydraulicznych zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów służy do
zabezpieczenia przewodów przed ich rozerwaniem wskutek nadmiernego ciśnienia
awaryjnego opuszczenia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
unieruchomienia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
odprowadzenia nadmiaru oleju hydraulicznego do zbiornika
Właz w dachu kabiny służy do
ewakuacji
przewożenia długich elementów
wentylacji
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jeżeli w kabinie nie działa oświetlenie, to
można jeździć dźwigiem tylko z własnym źródłem światła
można jeździć dźwigiem, ale tylko w kierunku do dołu
można jeździć dźwigiem bez pasażerów do czasu usunięcia usterki
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
W czym wyraża się udźwig
w kg oraz liczbie osób
tylko w kg
tylko w liczbie osób
tylko w kiloniutonach
Zapis Q=1000kg/13 osób oznacza, że dźwigiem można przetransportować
ładunek o masie 1000kg oraz operatora
operator może zabrać 13 pasażerów
ładunek o masie 600 kg oraz 5 osób wraz z operatorem
ładunek o masie 1000 kg wraz z maksymalnie 13 osobami
Która czynność nie zawiera się w zakresie obsługi codziennej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym
sprawdzenie działania łączników krańcowych
sprawdzenie czy ograniczniki drzwi szybowych nie są uszkodzone i czy drzwi nie otwierają się do wnętrza szybu
sprawdzenie na każdym przystanku czy nie ma możliwości wykonania jazdy kabina przy odryglowanych drzwiach szybowych
sprawdzenie działania alarmu w kabinie dźwigu
Elementem wyposażenia kabiny dźwigu towarowego jest
przycisk "alarm"
kaseta wezwań
ogranicznik prędkości
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków (drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ)
zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym
pozostawić kabinę na przystanku z uszkodzonymi drzwiami i wyłączyć wyłącznikiem głównym
zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym dodatkowo uszkodzone drzwi oznaczyć np. taśma ostrzegawcza
dowolnym
Czy podczas normalnej pracy dozwolone jest przekraczanie przez operatora dopuszczalnego udźwigu urządzenia
tak, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu urządzenia
tak, jeżeli jest to sporadyczne
tylko na polecenie przełożonego
Co należy zrobić, gdy zauważy się niebezpieczne uszkodzenie dźwigu
należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed niepowołanym użyciem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
można użytkować dźwig do końca zmiany, a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ dźwig ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
przy najbliższym przeglądzie powiadomić konserwatora
Jak bezpiecznie przewozić ładunki na wózkach w kabinie dźwigu towarowego
ładunek podniesiony na wózku
ładunek opuszczony, wózek umieszczony centralnie w kabinie
ładunek opuszczony, a wózek zabezpieczony przed przemieszczaniem się
nie ma takiego sposobu
Jakie czynności musi wykonać osoba obsługująca dźwig towarowy przed rozpoczęciem pracy
obsługujący powinien sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne
obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma terminowo wykonany przegląd konserwacyjny
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy operator może jeździć na kabinie dźwigu
tak
nie
tak, ale tylko na polecenie przełożonego
tak, za zezwoleniem konserwatora
Gdzie powinien przebywać operator w kabinie dźwigu
w dowolnym miejscu
przy drzwiach
przy kasecie dyspozycji
na środku kabiny
Natychmiastowe unieruchomienie i zabezpieczenie dźwigu przez obsługującego powinno nastąpić po stwierdzeniu, że
dźwig można uruchomić przy otwartych drzwiach przystankowych
wybita jest szyba w drzwiach przystankowych
dźwig nie zatrzymuje się po wciśnięciu przycisku STOP
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest
dozwolone przy wartości do 110% udźwigu nominalnego
niedozwolone
dozwolone na polecenie konserwatora
dozwolone przy wartości do 125% udźwigu nominalnego
Przed rozpoczęciem przewożenia osób i towarów przez obsługującego, za sprawdzenie poprawności działania dźwigu odpowiedzialny jest
obsługujący
konserwator urządzenia posiadający wymagane prawem zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
osoba wyznaczona przez właściciela urządzenia, przeszkolona zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji urządzenia
wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania
przycisków stop i zamków bezpieczeństwa
przycisków stop i ogranicznika prędkości
wyłączników krańcowych i zderzaków
przycisków stop i chwytaczy
Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu odpowiada
obsługujący posiadający stosowne uprawnienia
pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu
producent dźwigu
konserwator dźwigu
Które z wymienionych czynności są zabronione
przewożenie ładunków nierównomiernie rozłożonych na powierzchni kabiny
przewożenie ładunków urządzeniem niesprawnym technicznie
przewożenie źle zabezpieczonych ładunków sypkich
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Co nie należy do czynności obsługującego dźwig
wymiana żarówek w pulpicie sterowniczym
sprawdzenie poprawności zaryglowania drzwi
zapewnienie poprawnego rozmieszczenia przewożonych ładunków
dbanie o bezpieczny przewóz ładunku i pasażerów
Jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane w zakresie wnioskowanej kategorii
dźwigi towarowo-osobowe z sterowaniem wewnętrznym i dźwigi szpitalne
dźwigi budowlane towarowo-osobowe, dźwigi towarowe
dźwigi budowlanie towarowe, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne
wszystkie dźwigi
Co ile przeprowadza się badania okresowe dla dźwigów towarowych
co rok
co 30 dni
nie mniej niż 30 dni
co 3 lata
Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy
sprawdzić, czy maszynownia jest posprzątana
wykonać przejazd próbny
sprawdzić działanie ogranicznika udźwigu
wykonać próbę chwytaczy
Jakie są obowiązki operatora po zakończonej pracy
sprawdzić stan działania hamulca
zabezpieczyć urządzenie przed wejściem osób postronnych do kabiny
odnotować zamkniecie dźwigu w dzienniku konserwacji
wykonać próbę ogranicznika prędkości
Do czego służą łączniki elektryczne w zamkach bezpieczeństwa
zatrzymują prace urządzenia w przypadku przerwania przewodu hydraulicznego zasilającego układ napędowy
uniemożliwiają prace urządzenia w przypadku niewłaściwego zaryglowania drzwi
zatrzymują prace urządzenia w przypadku zadziałania aparatu chwytnego
wyłączają napęd dźwigu w położeniu krańcowym kabiny
Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych jest uniemożliwienie
otwarcia drzwi przystankowych, kiedy kabina znajduje się poza strefa odryglowania
ruchu kabiny, jeżeli przynajmniej jedne drzwi przystankowe nie są zaryglowane
odpowiedzi a i b są prawidłowe
wszystkie odpowiedzi są błędne
Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest
mechanicznym oraz elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
wyłącznie elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
rygiel drzwi przystankowych nie jest urządzeniem bezpieczeństwa
wszystkie odpowiedzi są błędne
Ogranicznik prędkości ma za zadanie
sygnalizować świetlnie i dźwiękowo fakt przekroczenia prędkości jazdy dźwigu i konieczności zatrzymania kabiny na najbliższym przystanku
utrzymywać prędkość jazdy dźwigu na poziomie określonym przez producenta dźwigu i zapisanym w opisie technicznym dźwigu
zatrzymać kabinę w przypadku przekroczenia prędkości jazdy dźwigu poprzez aktywowanie aparatu chwytnego
wszystkie odpowiedzi są błędne
Co to jest strefa prawidłowego zatrzymania dźwigu
jest to odległość pomiędzy progiem kabiny i progiem przystanku, po zatrzymaniu się kabiny na przystanku, wynosząca od -15 cm do +15 cm
cała strefa, w której można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe
strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny, po zatrzymaniu, zawsze wynosząca od -2 cm do +2cm
przewidziana w instrukcji strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny umożliwiająca bezpieczne opuszczenie kabiny i jej rozładunek
Łącznik krańcowy służy
zatrzymaniu kabiny na każdym z przystanków z dokładnością określoną przez producenta dźwigu
zatrzymaniu kabiny na najniższym lub najwyższym przystanku z dokładnością określona przez producenta dźwigu
zatrzymaniu kabiny w przypadku przejechania powyżej najwyższego lub poniżej najniższego przystanku
ewidencji czasu końca pracy
Do czego służą chwytacze
podtrzymują kabinę podczas postoju na przystanku
służą jako zabezpieczenie przed swobodnym spadkiem kabiny
są wykorzystywane jako element ochrony osobistej przez konserwatorów
wspomagają umieszczanie ładunku w kabinie
Normalne otwarcie drzwi szybowych nie jest możliwe, kiedy kabina jest poza
strefa prawidłowego zatrzymania
strefa odryglowania
nadszybiem
wszystkie odpowiedzi są błędne
Ile palet o wymiarach wys. 1,5m szer. 1m i dł. 1 m i wadze 50 kg każda można przewieźć maksymalnie jednorazowo dźwigiem o udźwigu 500 kg. I wymiarach wewnętrznych kabiny wys.2m, szer.2,5m i dł.4,5m
3
7
8
10
Ile jazd należy wykonać mając do dyspozycji dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1200 kg do przetransportowania 6 palet o masie 200 kg każda
1 jazda
2 jazdy
3 jazdy
4 jazdy
Operator ma przewieźć 3 niewielkie pakunki o wadze 250 kg każdy dźwigiem o udźwigu 500 kg. Aby to zrobić będzie musiał wykonać
1 kurs
2 kursy
3 kursy
4 kursy
Ile co najmniej jazd należy wykonać, aby przewieźć ładunek w 100 jednakowych kartonach o łącznej wadze 1000 kg dźwigiem szpitalnym o udźwigu 1000kg
1
2
3
4
Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety ważą po 500kg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo
3
4 palety (4x500 kg = 2000kg)
5, bo możemy przeciążyć urządzenie o 125%
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Ile niewielkich paczek o wadze 100kg każda można przewieźć jednorazowo dźwigiem ze sterowaniem wewnętrznym o udźwigu 500kg
5
3
6
4