Ochrona Twoich Danych Osobowych

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, miło nam poinformować o polityce ochrony Twoich danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas zapisania się na kurs lub szkolenie, lub w związku z przesłaniem zapytania w celu uzyskania informacji o ofercie lub usłudze jest Ośrodek Kształcenia Almat Dariusz Gałkowski z siedzibą - Stare Babice, ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 42, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 5221032082, REGON 012363785.

Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 609663375 lub pod adresem - almat@almatkursy.pl