Wózki specjalizowane z wysięgiem i operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed
nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest
pompa tłoczkowa
siłownik hydrauliczny
rozdzielacz hydrauliczny
zawór przelewowy
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
silnik hydrauliczny
pompa hydrauliczna
kompresor
sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie
utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
utrzymanie siłownika w stałej pozycji
zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
zasilanie układu hydraulicznego
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się
z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
z włączonym silnikiem bez ładunku
wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
siłownik mechanizmu podnoszenia
silnik hydrauliczny
siłownik mechanizmu przechyłu
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
zamek hydrauliczny
zawór dławiący
rozdzielacz hydrauliczny
zawór bezpieczeństwa
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu
zmniejszenie ciśnienia oleju
zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
jest elementem ograniczającym udźwig
zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest
z powrotem do zbiornika oleju
na zewnątrz wózka
do innej sekcji rozdzielacza
do siłownika
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa
wytwórca urządzenia
konserwator
operator
inspektor UDT
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym
są źródłem zasilania układów
zapewniają stateczność wózka
decydują o prędkości ruchów roboczych
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
napięcie znamionowe [V]
pojemność [Ah]
masa własna [kg]
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
umieszczony blisko operatora
koloru czerwonego
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
wyłącza działanie mechanizmów jazdy
wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych
pełne
superelastyczne
pneumatyczne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku
producent opon
konserwator
producent wózka
inspektor UDT
Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to
minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
brak bieżnika
minimalna wartość bieżnika 2 mm
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji
wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
brak bieżnika
zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
niskim poziomie oleju
podwyższonej temperaturze silnika
zbyt niskim ciśnieniu oleju
odpowiedz a i c jest prawidłowa

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
mechanizmu podnoszenia
mechanizmu przechyłu masztu
mechanizmu przesuwu wideł
mechanizmu przesuwu karetki

Widząc świecąca się kontrolkę operator
powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
może kontynuować prace
może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
ruch wideł w dół
ruch wideł w górę
przechył masztu "na siebie"
przechył masztu "od siebie"

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
ruch wideł w dół
ruch wideł w górę
ruch mechanizmu przechyłu masztu
ruch mechanizmu przesuwu karetki

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w
hamulec zasadniczy
hamulec postojowy
mechanizm ryglujący koła jezdne
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez
pedał hamulca nożnego
zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
odpowiedz b i c jest prawidłowa
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi
siłowniki układu podnoszenia
łańcuchy nośne
karetka
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu
duplex
triplex
maszt z wolnym skokiem
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
łącznik STOP
kabina wózka, pas bezpieczeństwa
podpory
przeciwwaga
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
kabina wózka, pas bezpieczeństwa
łącznik STOP
stan zużycia opon
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe
z kołnierzem
koloru czerwonego
wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
odpowiedz a i b jest prawidłowa
W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest
cięgnem nośnym
cięgnem przeciwślizgowym
cięgnem napędowym
żadnym z powyższych
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
lampkę kontrolna świec żarowych
lampkę kontrolna ładowania
lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
lampkę kontrolna oświetlenia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
lampkę kontrolna ładowania akumulatora
odpowiedz a i b jest prawidłowa

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
wskazania ogranicznika udźwigu wózka
lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
lampkę kontrolna poziomu paliwa
lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
lampkę kontrolna - włączenia hamulca postojowego
lampkę kontrolna - awaria silnika
lampkę kontrolna – przeciążenie
lampkę kontrolna - nadmierna prędkość obrotowa silnika

Zapalona lub migająca lampka kontrolna
oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarie urządzenia
oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
powinna być zapalona podczas pracy silnika
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien
przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
przestrzegać przepisów zakładowych
stosować się do właściwego diagramu udźwigu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez
konserwatora wózków jezdniowych
operatora wózków jezdniowych
producenta osprzętu wymiennego
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny
zwiększa udźwig wózka
zmniejsza udźwig wózka
nie ma wpływu
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka
urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
operator wykonuje próby z przeciążeniem
operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
uruchomienie mechanizmu podnoszenia
uruchomienie mechanizmu przechyłu
uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy
wytwórca nie zabronił takiej pracy
urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to
łącznik STOP
łącznik brzuszny
kontakt zluzowania łańcucha nośnego
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
łącznik STOP
stacyjka
klawiatura kodów dostępu
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza
maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
wymiary zewnętrzne widły nośnej
symbol kontroli jakości
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi
0,5 t
2,5 t
5,0 t
12,0 t
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się
„skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
głośna praca pompy hydraulicznej
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany
zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
uszkodzona rolka prowadząca masztu
uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać
wyciekiem zewnętrznym
niekontrolowanym opadaniem ładunku
„skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
maleje
wzrasta
temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
pozostaje bez zmian
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
zawsze 1 raz w miesiącu
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć
5% w czasie 10 min
5° w czasie 10 min
10° w czasie 10 min
brak ustalonych wytycznych
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
100 mm w ciągu pierwszych 10 min
50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
200 mm w ciągu pierwszych 10 min
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
100 mm w ciągu pierwszych 10 min
50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
200 mm w ciągu pierwszych 10 min
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi
50% obciążenia nominalnego
100% obciążenia nominalnego
110% obciążenia nominalnego
125% obciążenia nominalnego
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi
100 mm
500 mm
2500 mm
próby nie wykonuje się
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
z obciążeniem nominalnym
z obciążeniem 50% nominalnego
bez obciążenia
z obciążeniem 125% nominalnego
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje
próbę szczelności wewnętrznej
próbę zaworu przelewowego
ocenę szczelności zewnętrznej
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
bez obciążenia
wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje
całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
próbę z obciążeniem 125%
Akumulatory kwasowe można ładować
w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
musi posiadać wentylacje
brak jednoznacznych wytycznych
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest
sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
sprawdzenie poziomu elektrolitu
sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna
posiadać uprawnienia elektryczne SEP
przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
awaryjnego zatrzymania pracy wózka
normalnego zatrzymania pracy silnika
zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
zatrzymać wózek
przerwać prace
opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać
tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
tylko w ramach przeglądów specjalnych
zawsze przed rozpoczęciem pracy
nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera
deklaracja zgodności CE
instrukcja eksploatacji wózka
protokół z badan UDT
dyrektywa maszynowa
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
preferencji operatora
wymagań właściciela terenu
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować
poprawę właściwości jezdnych wózka
zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma
gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
poprawia właściwości jezdne wózka
nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
może spowodować utratę stateczności wózka
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza
konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka
powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
nie musi podejmować żadnych działań
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Po zakończeniu pracy operator powinien
upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
uruchomić hamulec postojowy
wcisnąć łącznik STOP
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawne dźwignie sterujące
po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
instrukcja obsługi wózka
ustawa o dozorze technicznym
dyrektywa maszynowa
wewnętrzne przepisy zakładowe
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
instrukcji obsługi wózka
ustawie o dozorze technicznym
wytycznych inspektora BHP
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji
pozycja masztu nie ma znaczenia
przechylony „na siebie
przechylony „od siebie"
pionowej
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
bez ładunku
bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien
wstrzymać eksploatacje urządzenia
poinformować przełożonego
kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
odpowiedz a i b jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien
w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
wstrzymać eksploatacje urządzenia
poinformować Urząd Dozoru Technicznego
kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien
uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
odpowiedz b i c jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator
na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
zgłasza awarie do UDT
wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując
do przodu
do tyłu
w obu kierunkach
hamulec sprawdza tylko konserwator
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców
zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
raz na miesiąc
raz na tydzień
zawsze przed rozpoczęciem pracy
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien
zawsze załączyć hamulec postojowy
załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
unieść widły na maksymalna wysokość
przechylić maszt w pozycje "na siebie"
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje
sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
sprawdzenie stanu rolek prowadzących
sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy
manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
poruszać się z masztem przechylonym „na siebie
transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się
Ładunek należy transportować
na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
na dowolnej wysokości
na wysokości ok 90 cm
Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator
porusza się przodem
porusza się tyłem
zachowuje szczególną ostrożność
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator
korzysta z pomocy drugiej osoby
porusza się przodem
porusza się tyłem
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest
zabronione
dozwolone
dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien
jechać tyłem
jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
poruszać się z bezpieczna prędkością
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy
unikać gwałtownych skrętów
przewozić ładunek na wysokości transportowej
dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
w dół
w górę
poziomo
pozycja nie ma znaczenia
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
detektora gazu
specjalnego środka
wody mydlanej
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C
jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C
jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
1320 kg
1100 kg
2700 kg
2200 kg

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
gniazdo 1
gniazdo 2
gniazdo 3
gniazdo 4

 

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać
masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien
jechać tyłem
jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
na masę i wymiary baterii
na pojemność baterii
na dane adresowe producenta baterii
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Przyczyna utraty stateczności wózka może być
zbyt niskie ciśnienie w oponach
szybka jazda w zakrętach
gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona
w ustawie o dozorze technicznym
w protokole badania wystawionym przez UDT
w decyzji zezwalającej na eksploatacje
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie
układu hydraulicznego
układu hamulcowego
układu kierowniczego
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy
zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić
kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
nośność rampy
ciężar ładunku oraz masę własna wózka
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy
przestrzegać przepisów BHP
stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
przestrzegać instrukcji obsługi wózka
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka
w instrukcji eksploatacji wózka
na tabliczce znamionowej wózka
na diagramie udźwigu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy
zapoznać się z zakresem pracy
określić masę transportowanego ładunku
sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły
jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
jest zabroniona
jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
pozostaje w kabinie
utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
odpowiedz b i c jest prawidłowa
W chwili wywracania się wózka należy
niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
ostro zahamować
skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wózek może stracić stateczność na skutek
podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
zawracania wózkiem na wzniesieniu
wszystkie powyżej są prawidłowe
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić
3 cm
3 mm
3%
10%
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi
3% całkowitej ilości płytek
6 sztuk na długości 30 ogniw
1 sztuka na każdy metr łańcucha
0
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi
1 cm
3%
3 stopnie
0 stopni
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
4836 mm
4030 mm
3100 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
3100 mm
4836 mm
4030 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
3510 mm
4212 mm
2700 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
4212 mm
2700 mm
3520 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
2600 mm
3380 mm
4056 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
4056 mm
2600 mm
3380 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
3640 mm
4368 mm
2800 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
2800 mm
3640 mm
4368 mm
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
2350 mm
3300 mm
1400 mm
1300 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
700 mm
1200 mm
4500 mm
1800 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
Regał 1
Regał 2
Regał 3
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
Regał 1
Regał 2
Regał 3
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż na który regał lub regały można postawić ładunek
Regał 1
Regał 2
Regał 3
odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
5940 mm
7890 mm
3600 mm
4500 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
5940 mm
7890 mm
3600 mm
4500 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
4860 mm
8820 mm
7070 mm
10820 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
4860 mm
5660 mm
7070 mm
10820 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
1300 kg
1500 kg
1700 kg
2000 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
1400 kg
1200 kg
1000 kg
1300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
4,5 t
4,0 t
3,5 t
3,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
2,5 t
3,5 t
4,5 t
3,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
1300 kg
1400 kg
1600 kg
2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
1500 kg
2000 kg
2300 kg
2500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
1100 kg
1450 kg
1800 kg
2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
1500 kg
2000 kg
2300 kg
1800 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
2695 kg
3185 kg
3500 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
2695 kg
3500 kg
3185 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm
2400 kg
3600 kg
3500 kg
1500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm
3300 kg
4000 kg
3400 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
4000 kg
2700 kg
3400 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B
3400 kg
2900 kg
2700 kg
3600 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
2900 kg
3600 kg
3400 kg
3200 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
1000 kg
1200 kg
1500 kg
2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
1600 kg
1900 kg
2300 kg
2500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
400 kg
600 kg
1500 kg
2000 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
400 kg
600 kg
1500 kg
2000 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
1400 kg
1255 kg
1040 kg
840 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
1400 kg
1255 kg
1040 kg
840 kg

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
podwyższonej temperaturze silnika
zbyt niskim ciśnieniu oleju
odpowiedz a i c jest prawidłowa

Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min.:
próbę szczelności wewnętrznej
próbę zaworu przelewowego
próbę zamka hydraulicznego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Minimalna bezpieczna odleglość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od:
kategorii gruntu
brak jednoznacznych wartości
głębokości wykopu
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Przedstawiony rysunek oznacza:
wskaźnik wysokości podnoszenia
wskaźnik temperatury silnika
wskaźnik ogranicznika obciążenia
wskaźnik kąta nachylenia

Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest:
ogranicznik obciążenia
kabina operatora
pasy opasające operatora
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje:
załączenie sygnalizacji dźwiękowej
w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku zwiększenia wysięgu
w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku dół
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W przypadku awarii ukladu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien:
opuścić kabinę schodząc po regale
opuścić kabinę schodząc po konstrukcji wózka
ewakuować się z kabiny wykorzystując zestaw ratowniczy dostępny w kabinie
wezwać inspektora UDT
W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien:
powiadomić UDT
zejść po konstrukcji regałów magazynowych zachowując szcególną ostrożność
opuścić kabinę przy pomocy systemu awaryjnego opuszczania
wezwać straż pożarną
Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być:
czujnik fotela operatora
czujnik zajętości obu rąk
łącznik barier wejściowych
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być:
czujnik zajętości obu rąk
czujnik zajętości fotela operatora
szelki zabezpieczające operatora przed upadkiem z wysokości
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:
łącznik brzuszny, ogranicznik przeciążenia
czujnik zajętosci obu rąk, kontakt zluzowania łańcucha, kontakty barier kabiny
łącznik STOP, kontakt rozłożenia podpór
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t:
8,0 m
12,5 m
14,0 m
16,9 m

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t:
9,0 m
12,5 m
17,55 m
15,0 m

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3t:
8,0 m
9,0 m
10,5 m
12,55 m

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t:
5,20 m
6,75 m
8,75 m
4,55 m

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:
3,2 m
4,0 m
2,6 m
5,0 m

Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m:
5,0 t
4,2 t
3,2 t
1,4 t

Na podstawie diagramu, parametry wózka to:
maksymalny udźwig 4,0 t
maksymalna wysokość podnoszenia 16,9 m
maksymalny udźwig 3,5 t
odpowiedź a i b jest prawidłowa

Na podstawie diagramu określ na jakiś maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t:
13 m
14,5 m
12 m
16 m

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:
1 m
3 m
5 m
4 m

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t:
4,4 m
6,7 m
5,0 m
7,1 m

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t:
2,5 m
3,6 m
1,8 m
3,0 m

Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może:
odłożyć ładunek na poziom "3"
odłożyć ładunek na poziom "2"
odłożyć ładunek na poziom "1"
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie
1500 kg
1800 kg
2000 kg
2200 kg

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi:
13,5 m
12,55 m
11,50 m
10,0 m

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi:
12,55 m
11,6 m
9,6 m
10,2 m

Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi:
8,75 m
6,4 m
7,2 m
8,05 m

Ile moze wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie
1200 kg
1600 kg
2000 kg
żadne z powyższych ze względu na przeszkodę

Na podstawie diagramu parametry wózka to:
maksymalny wysięg 13,08 m
maksymalna wysokość podnoszenia 17,55 m
maksymalny udźwig 4,0 t
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:
2,0 m
2,9 m
3,7 m
4,5 m

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:
5,0 m
8,4 m
6,3 m
7,2 m

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t:
6,4 m
4,8 m
5,2 m
8,05 m