Ważność Uprawnień

UWAGA !!!

Wszystkie Zaświadczenia Kwalifikacyjne wydane od 2019 posiadają datę ważności na odwrocie zaświadczenia

Wszystkie Zaświadczenia Kwalifikacyjne wydane przed styczniem 2019 roku należy przedłużyć
na 3 miesiące przed końcem ważności tj.:

 • wózki jezdniowe (dawne II WJO) - we wrześniu 2028 roku

 • wózki jezdniowe specjalizowane (dawne I WJO) - we wrześniu 2023 roku

 • podesty ruchome przejezdne (dawne IP) - we wrześniu 2023 roku

 • podesty wiszące (dawne IIP) - we wrześniu 2028 roku

 • żurawie przenośne, przewoźne (HDS) i stacjonarne  - we wrześniu 2028 roku

 • żurawie samojezdne - we wrześniu 2023 roku

 • suwnice oraz wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (dawne IS i IIS)  - we wrześniu 2028 roku

 • suwnice oraz wciągniki i wciągarki (specjalnego przeznaczenia) - we wrześniu 2023 roku

 • wyciągi towarowe - we wrześniu 2028 roku

 • dźwigi towarowo-osobowe (dawne ID) - we wrześniu 2028 roku

 • dźwigi budowlane - we wrześniu 2028 roku

Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych należy pobrać ze strony UDT (podtytuł kwalifikacja osób) - https://udt.gov.pl/formularze