Podesty ruchome (zwyżki) - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację. Teraz najważniejsze - Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny musisz zakreślić 11 włśniwych odpowiedzi z 15-tu - Masz na to 30minut - to bardzo dużo czasu - nie śpiesz się !!!

 

Podesty ruchome przejezdne

Wysięg podestu to
odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
element konstrukcyjny podestu
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest
wysokość podnoszenia
udźwig podestu ruchomego
prędkość ruchów roboczych
wysięg
O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż
co 30 dni
co 180 dni
co 1 rok
po zgłoszeniu przez operatora
Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są
co 30 dni
co 2 lata
co 1 rok
po zgłoszeniu przez operatora
Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która
posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
ukończyła 18 lat
odpowiedz b i c jest prawidłowa
W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać
minimum 1 osoba
minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
każda osoba znajdująca się na podeście
żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
165 kg
225 kg
565 kg
450 kg

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
zawsze 6 osób
zawsze 5 osób
6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
7 osób (7 x 80 kg - 560 kg)

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
udźwig maksymalny 225 kg
dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5
udźwig maksymalny 565 kg
odpowiedz b i c jest prawidłowa

Przedstawiony rysunek określa
ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

Przedstawiony rysunek określa
maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
maksymalna prędkość podestu
maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
maksymalna dopuszczalna siłę wiatru

Przedstawiony rysunek określa
maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
maksymalny wysięg boczny
maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza
wystąpienie awarii sterowania
przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
utratę masy balastu podestu
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

Przedstawiony rysunek określa
maksymalna prędkość jazdy podestu
maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza
załączenie mechanizmu podnoszenia
załączenie mechanizmu jazdy
załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
A
B
C
D

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
A
B
C
D

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu
A
B
C
D

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się
80 kg plus 1 osoba
250 kg w tym 2 osoby
250 kg plus 2 osoby
250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

Przedstawiony rysunek określa
środek ciężkości platformy roboczej
poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
załączenie mechanizmu obrotu podestu
załączenie mechanizmu jazdy podestu

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
załączenie mechanizmu obrotu podestu
załączenie mechanizmu jazdy podestu

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
załączenie mechanizmu teleskopowania
załączenie mechanizmu obrotu podestu
załączenie mechanizmu jazdy podestu

Przedstawiony symbol określa
przycisk załączający mechanizm jazdy
przycisk załączający mechanizm podnoszenia
maksymalna wysokość podnoszenia
zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element
A
B
C
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to
płozy podestu
podpory podestu
barierki bezpieczeństwa
kliny serwisowe
Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych
są źródłem zasilania układów
zapewniają stateczność podestu
decydują o prędkości ruchów roboczych
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
napięcie znamionowe [V]
pojemność [Ah]
masa własna [kg]
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
umieszczony na każdym panelu sterującym
koloru czerwonego
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
jest dowolnego koloru
z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
nie powinien wystawać poza swoja obudowę
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
wyłącza działanie mechanizmów jazdy
wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
uruchamia ogranicznik udźwigu
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest
wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
wyposażenie platformy w czuwaki nożne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego
jest stała
jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
zależy od masy obciążonej platformy
Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ
masa obciążonej platformy
wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
umiejętności operatora
kat nachylenia wzniesienia
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie
zwiększyć stateczność
wypoziomować podest
zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Kolumna obrotowa podestu
służy do zmiany wysięgu
ogranicza pole pracy podestu
służy do podnoszenia ładunków
umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
wysięg i wysięgnik określają to samo
wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy
Zmiana wysięgu może być realizowane przez
mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
mechanizm obrotu
mechanizm teleskopowania
odpowiedzi a i c są prawidłowe
Wysięgnik teleskopowy podestu
posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
składa się z kilku członów
umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed
nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
nadmiernym dławieniem strumienia
dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
zawór powrotny
zawór upustowy
zawór bezpieczeństwa
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
mechanizmu podpór
mechanizmu podnoszenia
mechanizmu zmiany wysięgu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest
silnik hydrauliczny
pompa hydrauliczna
kompresor
sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu
zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
utrzymuje siłownik w stałej pozycji
zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
jest elementem zasilającym układ hydrauliczny
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;
zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące
pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
rozdzielacz, zawory kulowe, odboje
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
przed utrata stateczności
przed niekontrolowanym ruchem podestu
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
zamykają dostęp do pulpitu sterującego
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest
siłownik mechanizmu podnoszenia
silnik hydrauliczny
siłownik mechanizmu teleskopowania
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
zawór zwrotny sterowany
zawór dławiący
rozdzielacz hydrauliczny
zawór przelewowy
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób
pośredni
bezpośredni
mieszany
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
do zbiornika oleju
na zewnątrz układu hydraulicznego
do wolnej sekcji rozdzielacza
do akumulatora hydraulicznego
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
na siłownikach
w pulpicie sterującym praca podpór
bezpośrednio za pompa hydrauliczna
na rozdzielaczu hydraulicznym
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
wytwórca urządzenia
konserwator
operator
eksploatujący
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
maleje
wzrasta
temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
pozostaje bez zmian
Co to jest "krawędź wywrotu"?
element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
skrajna krawędź podstawy podestu
element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
zawsze 10 m/s
zawsze 12,5 m/s
tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu
Podesty ruchome są przeznaczone do
wykonywania prac na wysokości
przenoszenia ładunków
transportu poziomego ludzi i ładunku
tylko do transportu ładunków
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
barierki, krawężniki, osłony
łapy oporowe, sprzęgła, reduktory
Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
kondensatory, wzmacniacze, rezystory
falowniki, przekaźniki, styczniki
Korekty rozstawienia podpór można dokonać
w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy
Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej
poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego
Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
rozłączeniem napędu pompy głównej podestu
Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
załączają światła ostrzegawcze
dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
musza być zabezpieczone przed spadnięciem
musza być równomiernie rozłożone
musza być zabezpieczone przed przesunięciem
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na platformie roboczej mogą znajdować się
wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
wiercenie otworów w suficie
wiercenie otworów w ścianie
montowanie elementów o dużej powierzchni
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
wiercenie otworów w suficie
wiercenie otworów w ścianie
kucie w ścianie
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
głębokości wykopu
siły wiatru
odpowiedniej widoczności
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
rodzaju podłoża
warunków atmosferycznych
głębokości wykopu
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
jest możliwe za zgoda konserwatora
jest możliwe przy słabym wietrze
nie wpływa na bezpieczna prace podestu
jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
A
B
C
D

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej
jest stała i wynosi 20 m
zależy od napięcia linii
maleje przy wysokich słupach
zależy od wilgotności powietrza
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
3m
15m
5m
20m
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi
3m
15m
10m
30m
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi
10m
15m
5m
20m
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
A
B
C
D

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
zabroniona
dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy
Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
maksymalna wysokość robocza 12 m
podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
maksymalna prędkość podestu 12 m/s

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
dopuszczalna ilość osób – 2
maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
maksymalna wysokość robocza 12 m

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
konserwatora
eksploatującego
operatora
mechanika zakładowego
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza
poziom elektrolitu
stopień naładowania
sposób zamocowania
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
nie musi podejmować żadnych działań
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że
dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
operator nie musi podejmować żadnych działań
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawne dźwignie sterujące
po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
odpowiedz a i c jest prawidłowa
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania
możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
odpowiedz b i c jest prawidłowa
W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy
funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien
załączyć ogranicznik udźwigu
wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
wyłączyć mechanizm jazdy podestu
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się
z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
odpowiedz b i c jest prawidłowa
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi
0 cm , czyli platforma nie może opadać
10 cm w czasie 1 godziny
100 cm w czasie 1 godziny
nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy
Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to
podnoszenie wysięgnika
teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika
obrót kosza
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy
widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
zwiększona prędkością ruchów roboczych
brak jednoznacznych kryteriów szczelności
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
wykonuje próby z przeciążeniem 125%
w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
sprawdza stan wyposażenia podestu
dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
odpowiedz a i c jest prawidłowa
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
nadmierna korozja gładzi tłoków
uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
zawsze przed rozpoczęciem pracy
1 raz w miesiącu
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
10 mm
4 mm
2% maksymalnego wysięgu podestu
4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
postępować zgodnie z wola przełożonego
ewakuować obsługę za pomocą innego podestu
Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
jest zabronione
Układanie podkładów pod podpory podestu
zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
sprawdzić nośność podłoża
sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać
przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
maksymalna wysokość robocza 22,5 m
maksymalny udźwig podestu 200 kg
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
praca w pełnym zakresie obrotu
dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny zakres obrotu 280°
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13, 5 m
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
360 kg
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
360 kg
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
360 kg
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
360 kg
280 kg
200 kg
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
9 m
10 m
11 m
12 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg - 11 m
maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m
praca podestu bez podpór
maksymalna wysokość robocza 27 m
dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny udźwig podestu 230 kg
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m
230 kg
200 kg
100 kg
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
230 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
230 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
100 kg
200 kg
230 kg
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
4.7 m
6,7 m
8,7 m
10,7 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
4 m
6 m
8 m
10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
6 m
7 m
9 m
13 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
6 m
8 m
10 m
12 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg - 8,2 m
maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m - 80 kg
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m
maksymalny udźwig podestu 80 kg
praca na podporach
maksymalna wysokość robocza 19,2 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny udźwig podestu 215 kg
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m
maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
215 kg
115 kg
80 kg
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
215 kg
115 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
215 kg
115 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
215 kg
115 kg
80 kg
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m
7 m
6 m
8 m
10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
10 ,2m
11,2 m
9,2 m
8,2 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
6 m
9,4 m
10,7 m
13 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
8,6 m
11,8 m
10,2 m
12,4 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
maksymalna wysokość robocza 19,8 m
maksymalny wysięg 10 m
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
360 kg
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
300 kg
280 kg
200 kg
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
9,5 m
8,5 m
7,5 m
10 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
maksymalna wysokość robocza 14,5 m
maksymalny udźwig podestu 200 kg
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m
maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 6 m
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
5 m
6 m
7 m
8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
5,5 m
6,6 m
7,7 m
8,8 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
5 m
6 m
7 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
maksymalna wysokość robocza 25,5 m
maksymalny udźwig podestu 200 kg
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 12 m
praca na podporach
dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość robocza 26 m
dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
280 kg
200 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
3
2
1
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
3
2
1
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
9 m
10 m
11 m
12 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
maksymalny udźwig podestu 200 kg
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny zakres obrotu 280°
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
200 kg
120 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
200 kg
120 kg
80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
8 m z lewej strony pojazdu
13 m z prawej strony pojazdu
16 m z tyłu pojazdu
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
13 m z lewej strony pojazdu
13 m z prawej strony pojazdu
13 m z tyłu pojazdu
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
8 m z lewej strony pojazdu
10 m z prawej strony pojazdu
13 m z tyłu pojazdu
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
maksymalna wysokość robocza 12,0 m
maksymalny wysięg boczny 7 m
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
praca wyłącznie na podporach
praca w pełnym zakresie obrotu
dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
wysokość robocza 10m, wysięg 4m
wysokość robocza 12m, wysięg 5m
wysokość robocza 6m, wysięg 6m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
maksymalna wysokość robocza 10,5 m
maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe