Terminy szkoleń

Wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem i operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem każdy poniedziałek
Wózki jezdniowe, widłowe każdy poniedziałek
Żurawie przenośne i przewoźne (HDS) każdy wtorek
Żurawie samojezdne każdy wtorek
Podesty ruchome, koszowe (zwyżki) każda środa
Suwnice. wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia lub specjalne każdy czwartek lub inny ustalony dzień
Dźwigi, windy towarowo-osobowe lub budowlane każdy piątek lub inny ustalony dzień

 

Pytania i Odpowiedzi