Kursy HDS dla operatorów-uprawnienia UDT

Uprawnienia, Kurs HDS cena konkurencyjna

Żuraw przenośny - jest to odmiana żurawia, montowanego na samochodach ciężarowych oraz dostawczych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz
rozładunek, dlatego znany jest także żurawiem przeładunkowym.prawidłowa obsługa żurawia przeładunkowego

Kurs HDS kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień UDT.

Wymagania - aby uzyskać stosowne uprawnienia UDT kandydat musi spełnić następujące wymagania:

  • Ukończenie 18 roku życia.
  • Wykształcenie minimum podstawowe.
     

Kurs HDS

przeprowadzamy w naszym ośrodku lub u klienta posiadającego odpowiednie urządzenie.
Kursy HDS przeprowadzane są na bieżąco - nie czekamy na zebranie się stosownej grupy.

Zobacz tabelę kategorii oraz ważności uprawnień UDT

 

Pytania i Odpowiedzi Egzaminacyjne

 


Zgłoszenia
dla osób zainteresowanych ukończeniem kursu HDS prosimy składać drogą telefoniczną lub mailową.

tel.  609-663-375  -  Dariusz Gałkowski       e-mail    almat@almatkursy.pl

Uprawnienia do obsługi żurawi HDS - Zaświadczenie Kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego