uprawnienia udt kategorie

Grupa Kategorie Zakres uprawnienia Szczegółowy zakres

Cięgniki

II W

Wciągniki i wciągarki sterowane
z poziomu roboczego oraz żurawie
stacjonarne warsztatowe.

- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe.
I W

Wciągniki i wciągarki sterowane
z poziomu roboczego lub z kabiny
oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe.

Suwnice

II S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe.
I S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne:
 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe.

Żurawie

II Ż Żurawie :
 • ograniczenie udźwigu.
I Ż Żurawie:
 • wieżowe oraz szybkomontujące,
 • szynowe.
 • budowlane,
 • inne,
 • stoczniowe
 • ograniczenie udźwigu.

Podesty ruchome

II P Podesty ruchome:
 • wiszące,
 • masztowe,
 • stacjonarne.
 
I P Podesty ruchome przejezdne:
 • wolnobieżne,
 • samojezdne montowane na pojeździe,
 • przewoźne.
 

Dźwigi

II D Dźwigi budowlane:
 • towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne,
 • towarowo-osobowe.
 
I D Dźwigi (windy) towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.  

Wózki jezdniowe

III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.  
II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
(wózki widłowe)
 
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.
Wyciągi towarowe
I WT Wyciągi towarowe:
 • stacjonarne,
 • przewoźne i przenośne,
 • wyciągi statków.
 
Dźwignice linotorowe I L    
Układnice I U